Soukromá stomatologická praxe
Kodaňská 572/47
101 00 Praha 10
Tel.: +420 222 516 248
Fax: +420 222 520 504
orthoprague@orthoprague.cz


Pacient s těžkou vadou skusu před léčbou
(Zkřížený skus vlevo a zákus frontálních zubů)


Pacient po léčbě Hyraxem a fixními aparáty v obou čelistech
(Rozšíření horní čelisti aparátem Hyrax a následně fixními ortodontickými aparáty)