Soukromá stomatologická praxe
Kodaňská 572/47
101 00 Praha 10
Tel.: +420 222 516 248
Fax: +420 222 520 504
orthoprague@orthoprague.cz

Dospělá pacientka se skeletální a dentální vadou III. třídy před léčbou
(Dolní čelist je předsunutá a překáží ve vývoji horní čelisti, frontální zuby v dolní čelisti jsou skloněny kompensatorně dozadu)


Pacientka po ortodonticko – chirurgické léčbě
(Po ortodontické léčbě fixními ortodontickými aparáty v obou čelistech následovala operace v horní i dolní čelisti a plastika brady)


Profil pacientky před léčbou a po léčbě.