Soukromá stomatologická praxe
Kodaňská 572/47
101 00 Praha 10
Tel.: +420 222 516 248
Fax: +420 222 520 504
orthoprague@orthoprague.cz


Pacientka se skeletální i dentální II. třídou v adolescenčním věku před léčbou
(Dospívající pacientka s ortodontickou vadou zubní i čelistní, s předkusem)


Pacientka po léčbě extraorálním tahem a fixním ortodontickým aparátem
(Po léčbě vnějším tahem a fixními aparáty v obou čelistech)


Profil pacientky před léčbou a po léčbě