Soukromá stomatologická praxe
Kodaňská 572/47
101 00 Praha 10
Tel.: +420 222 516 248
Fax: +420 222 520 504
orthoprague@orthoprague.cz

Nošení snímacího ortodontického přístroje

Patrové desky         Dolní desky         Funkčního aparátu

 

Snímací ortodontický přístroj/je se nosí celou noc a během dne dle pokynů ošetřujícího lékaře.

K pravidelným kontrolám je nutné se dostavit v termínu stanoveném lékařem.
Pokud se nemůžete v daném termínu dostavit, kontaktujte nás prosím co nejdříve telefonicky - přeobjednáme vás

Kdykoliv přístroj nesedí správně v ústech nebo způsobuje bolest, je nutné nás co nejdříve telefonicky zkontaktovat a po telefonické domluvě se dostavit na kontrolu dříve než je termín.Mírná citlivost zubů ráno po sejmutí je normální.

Kontroly přístroje jsou plánovány v pravidelných intervalech 4 - 6 týdnů.

Pokud přístroj není v ústech, je třeba ho uchovávat v k tomu určené krabičce, aby nedošlo k jeho poškození.

Zuby, dásně a přístroj/je se musí udržovat v čistotě, aby se omezilo působení plaku na minimum Po každém vyjmutí z úst se přístroj čistí kartáčkem a mýdlem. Případně lze zakoupit speciální čistící tablety (Corega Junior).Po každém vyčištění je třeba zkontrolovat jestli někde kolem zubů, na dásních nebo na přístroji/jích nezůstaly zbytky jídla. Po vyčistění se přístroj/je vrací do úst nebo se ukládá do krabičky.

Přístroj účinkuje pouze tehdy, je-li pravidelně nošen minimálně 12 hodin denně.

Nezapomínejte během ortodontické léčby pravidelně navštěvovat svého zubního lékaře pro pravidelné kontroly 1x za 6 měsíců.

MUDr. Ilija Christo Ivanov

Při ztrátě nebo zničení přístroje/jů budete muset zaplatit jeho plnou cenu.