Soukromá stomatologická praxe
Kodaňská 572/47
101 00 Praha 10
Tel.: +420 222 516 248
Fax: +420 222 520 504
orthoprague@orthoprague.cz

igor tyleček

 

Na Technické univerzitě – VŠB v Ostravě vystudoval metalurgii neželezných kovů a materiálové inženýrství.

V roce 2001 ukončil na téže univerzitě postgraduální doktorské studium v oboru metalurgie. Několik let pracoval ve výrobě, zpracování, vývoji a prodeji drahých a ušlechtilých kovů pro technické, klenotnické a dentální účely.

Dále působil ve funkcích v ústřední státní správě a v současné době je činný v oblasti akreditací systémů managementu kvality.

Je držitelem certifikátů Manažer jakosti QM a EOQ Quality Systems Manager.

V naší praxi vede administrativu a působí jako materiálový poradce.